گروه صنعتی بارز(پکرمان)

نماد پکرمان پس از افزایش قیمت تا ۴۰۶۸ تومان وارد اصلاح شده و در یک ساختار زیگزاگی در حال اصلاح قیمتی است. نکته‌ای که در نمودار قیمت این کمپانی وجود دارد اینکه آرایش سروشانه همراه با واگرایی منفی شکل گرفته است که در سقف قیمت به وضوح دیده می‌شود و باعث اصلاح بیشتر نماد شده است. در حال حاضر قیمت به اندازه حداقل هدف الگوی سروشانه(فاصله سر تا خط گردن) اصلاح کرده و در منطقه حمایتی ۲هزار تومان قرار دارد. در صورت برگشت قیمت از این محدوده هدف اول قیمتی ۲۶۵۰ تومان و هدف دوم ۴هزار تومان خواهد بود و در صورت از دست رفتن این حمایت، رقم حمایت بعدی در محدوده ۱۶۵۰ تومان است.

 ایران تایر(پتایر)

قیمت پس از حرکت شدید به سمت ۱۲۶۳۷ تومان تا قیمت ۷۷۰۰ تومان اصلاح و حرکت به سمت سقف قبلی را آغاز کرد و نتوانست سقف قبلی خود را رو به بالا بشکند و دوباره وارد اصلاح زیگزاگی شده است. در حال حاضر محدوده حمایتی اول ۸۷۰۰ و در صورت از دست رفتن، ۷۷۰۰ تومان حمایت بعدی سهم خواهد بود. در صورت برگشت از حمایت اول هدف اول ۱۲۶۳۷ تومان و هدف دوم قیمتی در محدوده ۱۴۴۰۰ تومان است.

Untitled-5

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند