به‌عنوان مثال روز دو شنبه هر کد حقیقی در سهم پتایر به‌طور متوسط حدود یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان خریداری کرده است، در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود ۵/ ۱۳ میلیون تومان فروش داشته است.  البته روز دوشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۲ ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت‌ها در نمادهای غزر، آریا، سهگمت، ساربیل، سخوز، وخاور، شغدیر، ساروم و خلنت دیده شد. از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد سهگمت با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۴۰ میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۴ اشاره کرد. همچنین تابلوی این نماد نشان می‌دهد میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است. در واقع نسبت‌های بالای خریدار و ورود پول‌های درشت به سهام می‌تواند یکی از نشانه‌های رشد قیمتی آن باشد؛ اما برای تشخیص آن نباید این نسبت‌ها را برای یک روز مد نظر قرار داد، بلکه باید برای چند روز معاملات آن را زیر نظر داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
75 نفر این پست را پسندیده اند