حضور قیمت‌ها در منطقه اشباع فروش هنگام برخورد به حمایت پرقدرت یک میلیون و ۸۰ هزار واحد، سناریوی محتمل برای شاخص فلزات اساسی پایان حرکت اصلاحی و برگشت به روند صعودی است که در این موج صعودی به‌دنبال باز پس گرفتن سقف قبلی یعنی محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار و پس از آن برای رسیدن به محدوده یک میلیون و ۹۲۲ هزار تلاش خواهد کرد. در مسیر رسیدن به سقف قبلی دو محدوده مقاومتی مهم وجود دارد که می‌توانند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، محدوده یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۳۴۶ هزار واحد را می‌توان به‌عنوان محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت این شاخص معرفی کرد. در صورت شکسته شدن محدوده سقف قبلی به سمت بالا، امیدها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها زیاد شده و دیگر محدوده یک میلیون و ۹۲۲ هزار واحد دور از دسترس نخواهد بود. در این مسیر محدوده‌های یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، یک میلیون و ۶۱۵ هزار واحد و یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد، محدوده‌های مقاومتی قدرتمندی هستند و ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. در بالا اشاره شد که هنوز روند صعودی کوتاه‌مدت به سمت بالا شکسته نشده است و شاخص مورد مطالعه در محدوده مهم یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد قرار دارد، بنابراین احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها و تبدیل این اصلاح به ریزش قیمتی نیز وجود دارد، اما حرکت در قالب این سناریو از احتمال کمتری برخوردار است. در صورتی که شاخص صنعت فلزات اساسی به حرکت اصلاحی خود ادامه دهد، به دنبال هدف در محدوده ۹۴۷ هزار واحد است که دو محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند که به آنها حمایت می‌گوییم. محدوده یک میلیون و ۸۰ هزار و محدوده یک میلیون واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته‌های آتی در نظر داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند