به‌عنوان مثال روز دوشنبه هر کد حقیقی در سهم مادیرا به‌طور متوسط حدود ۴۶۰ میلیون تومان خریداری کرده است در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود ۱۰ میلیون تومان فروش داشته است. میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی در این نماد حدود ۱۶ میلیون تومان بوده است.

البته روز دوشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۲ ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت‌ها در نمادهای سهگمت، تملت، فسپا و غدیس دیده شد. از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد سهگمت با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۲۳ میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۲۳/ ۲ اشاره کرد. همچنین از نکات قابل توجه در تابلوی این نماد می‌توان به میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن که حدود ۱۱ میلیون تومان بوده است اشاره کرد که این می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تمایل خریداران به این نماد باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند