به‌عنوان مثال روز یکشنبه هر کد حقیقی در سهم قصفها به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان خریداری کرده است در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود ۵/ ۹ میلیون تومان فروش داشته است. نکته مهم در معاملات این نماد فروش بیش از ۸۰ درصدی حقوقی در این نماد است که به نظر صرفا برای پر کردن حجم مبنا شکل گرفته است. البته روز یکشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۵/ ۱ ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت‌ها در نمادهای سهگمت، دلر، پاکشو، سیدکو، بفجر، غاذر، قشهد، سفانو و وآذر دیده شد. از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد سهگمت با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۱۹ میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۱۳/ ۲ اشاره کرد. همچنین از نکات قابل توجه در تابلوی این نماد می‌توان به میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن،که حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است اشاره کرد که این می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تمایل خریداران به این نماد باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند