به‌عنوان مثال روز سه شنبه هر کد حقیقی در سهم نوین به‌طور متوسط حدود ۵۲۵ میلیون تومان خریداری کرده؛ است در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود ۵/ ۸ میلیون تومان فروش داشته است. همچنین روز سه‌شنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۵/ ۱ ثبت شد؛ درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت‌ها در نمادهای سهگمت، حخر، زکوثر، غگلپا، شتوکا، ثباغ و ثاباد دیده شد. از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد ثباغ با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۳۸ میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۵۴/ ۱اشاره کرد. همچنین از نکات قابل توجه در تابلوی این نماد می‌توان به میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آنکه حدود ۵/ ۲۰ میلیون تومان بوده است، اشاره کرد.به‌عنوان مثال میانگین حجم معاملات ماهانه در نماد ثتران حدود ۱۶ میلیون بوده است، در‌حالی‌که روز دوشنبه حجم معاملات آن با افزایش چشمگیری به ۱۰۴ میلیون سهم رسید. این افزایش حجم در حالی صورت گرفت که قیمت سهم پس از چهار روز معاملاتی در صف فروش به صف خرید رسید. روز دوشنبه ارزش خرید هر کد حقیقی در این نماد ۵/ ۴۱ میلیون تومان و میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی ۱۱۸ میلیون تومان بود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند