از طرفی، پیش‌بینی جدید هدف ۲۰۰ هزار واحدی است که قبل از رسیدن به این هدف، در یک‌قدمی سقف قبلی،‌ هدف  ۱۷۰ هزار واحدی را در روزهای پیش‌رو شاهد خواهیم بود. پس از واکنش به سقف تاریخی قبلی، احتمال اصلاح زمانی در این ناحیه وجود دارد. اما بعد از گذشتن از این سقف دسترسی به هدف ۲۰۰ هزار واحدی به‌راحتی قابل‌تصور است. گفتنی است در صورت شکستن سقف کانال، روند صعودی قوی‌تری می‌تواند شکل بگیرد.به‌طور کلی شاخص چهار بار واکنش مثبت به کف کانال صعودی نشان داده است و احتمال اصلاح بیشتر از کف کانال دور از ذهن خواهد بود ولی در صورتی که این اتفاق رخ دهد تحلیل و اهداف فوق را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در صنعت دارویی نمادهای دسبحان با حمایت ۳۱۰۰ تومان، برکت با حمایت ۲۵۰۰ تومان،  دبالک با حمایت ۲۷۰۰ تومان و ۲۹۰۰ تومان،  والبر با حمایت ۲۷۵۰ تومان، دسانکو با حمایت ۲۸۰۰تومان، دتولید با حمایت ۷۰۵۰ تومان، دامین با حمایت ۲۲۷۰ تومان  و دقاضی با حمایت ۱۱هزار تومان از شرایط بهتری برخوردار هستند.

 

این مطلب برایم مفید است
33 نفر این پست را پسندیده اند