در نمودار‌های کناری نماد‌هایی از بورس تهران و فرابورس ایران به نمایش درآمده‌اند که بیشترین نسبت قدرت خریدار به فروشنده را به‌دست آورده‌اند؛ این روند گویای هجوم تقاضای پول‌های کلان به این نماد‌‌هاست. تنها دو نماد مارون و فولای بودند که نسبت بالای ۲۵ برابری بین قدرت خریدار به فروشنده را داشتند. مارون با سرانه خرید حقیقی ۳۹۳ میلیون تومان و فولای با سرانه خرید حقیقی ۲۰۷ میلیون تومان بیشترین سرانه خرید حقیقی بازار روز شنبه را به خود اختصاص دادند.

البته روز شنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۵/ ۱  ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. به عنوان مثال می‌توان از نمادهای  دارو، دتماد، فجر، دلر، سهگمت، دتوزیع و پاکشو  نام برد که از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد سهگمت با  میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۳۸ میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۵۶/ ۱ اشاره کرد. همچنین از نکات قابل توجه در تابلوی این نماد می‌توان به افزایش سرانه خرید هر کد حقیقی در روز شنبه نسبت به میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید آن که حدود ۱۴ میلیون تومان بوده است اشاره کرد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند