گروه بین‌الملل- دیروز در کشور سوئیس، در مورد سهمیه‌بندی و محدود کردن مهاجرت به این کشور همه‌پرسی برگزار شد.به گزارش یورو نیوز، با اینکه اغلب محافل اقتصادی، از طرح چنین پیشنهادی از سوی رهبران سیاسی انتقاد می‌کنند، برخی نیز در این کشور، که ۲۳ درصد از ساکنان آن خارجی هستند، از این طرح حمایت می‌کنند.کریستف بلوخر، عضو کمیته‌ای که پیشنهاد این طرح را داده است، در مورد به‌کارگیری اتباع خارجی می‌گوید: «استخدام در صورت نیاز و استخدام نکردن‌ آنها اگر نیاز به آنها نداریم، به همین سادگی. این اوضاع اقتصادی است که به ما می‌گوید به چه نیاز داریم و سپس دولت باید بر اساس آن به مهاجران بگوید برای کار در چه بخشی می‌توانند مهاجرت کنند.»اما کریستف داربِله، رئیس حزب دموکرات مسیحی سوئیس (CVP) می‌گوید: «یک سوم از نیروی کار در سوئیس، برای بازار اروپا کار می‌کند. اگر ما دسترسی به این بازار اروپایی را به خطر بیندازیم و اگر دسترسی به کارکنان واجد شرایط اروپایی را به خطر بیندازیم، دچار مشکل بزرگی می‌شویم.»