گروه بین‌الملل - در حالی که بن برنانک، رییس بانک مرکزی ایالات متحده در کنفرانسی درباره جهانی شدن شرکت کرده است، سخنان و مباحث خارج از کنفرانس حول محور نرخ بهره‌، افزایش و یا کاهش آن دور می‌زند. پس از دو سال که نرخ بهره تقریبا هر دو ماه یک‌بار افزایش پیدا کرده است،‌ سرمایه‌گذاران و مردم می‌خواهند بدانند که این روند چه وقت متوقف خواهد شد. بانک مرکزی ایالات متحده در جلسه ماه اوت برای جلوگیری از کسادی اقتصادی، نرخ بهره را افزایش نداد و اما در مورد جلسه بیستم ماه سپتامبر هنوز نظر قطعی نداده است. هدف از افزایش نرخ بهره‌، مهار تورم است، اما در عین حال سیاست‌گذاران اقتصادی ایالات متحده نمی‌خواهند نرخ بهره را آن اندازه افزایش دهند که بر روند رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر با وظیفه دشواری مواجه است. در حالی که روند رشد اقتصادی کند است تورم نیز از محدوده امن اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بانک مرکزی خارج است.

برخی اقتصاددانان معتقدند با توجه به اینکه بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز کساد نشان می‌دهد و کمپانی در استخدام نیروی کار محتاط هستند، بانک مرکزی باید افزایش نرخ بهره را تا چند ماه آینده متوقف کند. این زمان به بانک مرکزی فرصت کافی خواهد داد تا بتواند روند افزایش نرخ بهره و تاثیر آن بر روی اقتصاد را ارزیابی کند. از طرف دیگر عده‌ای دیگر از اقتصاددانان معتقدند نه تنها بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش ندهد بلکه شاید برای کمک به رونق اقتصادی نرخ بهره را کاهش هم بدهد.

به نظر می‌رسد سه گزینه و دیدگاهی در مورد نرخ بهره وجود دارد:

- افزایش نرخ بهره به منظور کنترل فشارهای تورمی.

- کاهش نرخ بهره به منظور تقویت رشد اقتصادی.

- توقف افزایش نرخ بهره به منظور ایجاد فرصت ارزیابی و تحلیل برای سیاست‌گذاران.

آلن متزر، استاد دانشگاه ملون کارنگی معتقد است اگر بانک مرکزی ایالات متحده به منظور کنترل فشارهای تورمی و در واقع از بیم تورم بخواهد نرخ بهره را افزایش دهد، اشتباه بزرگی را مرتکب خواهد شد. وی معتقد است نگرانی مهار تورم می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد و این موضوع می‌تواند به نحوی رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را تغییر دهد که تورم را تشدید کند. اما گلن هابارد، استاد دانشگاه کلمبیا که زمانی به عنوان یکی از نامزدهای جانشینی آلن گرین اسپن مطرح بود می‌گوید، برای من بسیار دشوار است که قبول کنم تورم در آمریکا بدون اینکه بانک مرکزی کاری انجام دهد، کاهش پیدا کند.

به هر حال گزارش‌های دولتی که در هفته‌های اخیر درباره اقتصاد منتشر شده است و نیز خواهد شد، می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا سیاست درست و مناسب را در روز ۲۰سپتامبر اتخاذ کند. گزارش جدید درباره رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال یعنی آوریل، ژوئن و جولای هفته آینده منتشر خواهد شد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی در این دوره ۳درصد خواهد بود که نسبت به سه ماهه اول سال کاهش زیادی نشان می‌دهد. البته این خبر خوبی برای بانک مرکزی محسوب می‌شود، چرا که بانک معتقد است یک اقتصاد با آهنگ رشد کند و آهسته، فشارهای تورمی را متوقف خواهد کرد، اما هزینه انرژی هنوز مهم‌ترین نگرانی بانک مرکزی است و اما آنچه در این زمینه بسیار اهمیت دارد، این است که در میان اقتصاددانان توافق و اجماعی درباره نرخ بهره وجود ندارد.