گروه بین الملل-کشورهای عضو منطقه یورو و به طور کلی اتحادیه اروپا امسال رشد اقتصادی سریعی را در اثر کاهش بیکاری تجربه خواهند کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرد که ۱۳ کشور عضو منطقه یورو در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی ۶/۲درصدی خواهند داشت که از پیش‌بینی‌های اولیه که رشد اقتصادی ۴/۲درصدی را برای این منطقه انتظار داشتند، فراتر و خوش‌بینانه‌تر است. همچنین پیش‌بینی برای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا که متشکل از ۲۷ عضو است هم تغییر کرده است و از ۷/۲درصد به ۹/۲درصد افزایش یافته است.

کارشناسان دلیل خود را برای تغییر پیش‌بینی‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و نیز هزینه خانوارها می‌دانند. کمیسیون اروپا معتقد است اقتصاد ۹/۱۰تریلیون یورویی (۷۸/۱۴ تریلیون دلار) اتحادیه اروپا باید بتواند در سال ۸ و ۲۰۰۷، حدود ۵/۵میلیون شغل جدید ایجاد کند تا بیکاری را به سطح اوایل دهه ۹۰ برساند. همچنین انتظار می‌رود تعداد بیشتر این شغل‌ها را دو اقتصاد بزرگ منطقه یعنی آلمان و فرانسه ایجاد کنند که جویندگان کار بیشتری دارند. بنابراین نرخ بیکار در کل اتحادیه اروپا در سال جاری باید به ۲/۷درصد و سال ۲۰۰۸ به ۷/۶درصد کاهش یابد. ژاک آلمونیا رییس کمیسیون امور مالی اتحادیه اروپا معتقد است، این موضوع نشان می‌دهد که تقویت و رشد اقتصادی باید به رشد اشتغال کمک کند و این بسیار خبر خوبی است.

پارسال اقتصاد منطقه یورو ۷/۲درصد رشد تجربه کرده و کل اقتصادهای اتحادیه اروپا ۳درصد رشد اقتصادی داشتند که سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۰ تاکنون است و امید می‌رود که پس از چند سال ضعف و رکود اقتصادی، زمان آن رسیده است اقتصادهای اروپا ؟ اصلاحات بازار کار را بچینند و از فواید آن بهره‌مند شدند.

اقتصاددانان اتحادیه اروپا انتظار دارند، دستمزدها هم طی سال‌های ۸و۲۰۰۷ افزایش یابند، اما پیش‌بینی می‌کنند این افزایش متعادل و آهسته باشد تا از افزایش مقدم جلوگیری کند. بنابر استانداردهای بانک مرکزی اروپا نرخ تورم منطقه نباید بیش از ۲درصد باشد. ژاک آلمونیا گفت، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، همراه با افزایش دستمزدها، مثلا قیمت‌ها هم اندکی افزایش پیدا کنند.

رییس کمیسیون امور مالی اتحادیه اروپا گفت، عواملی که می‌تواند بر این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه سایه نیندازند، ۵تداوم رکود و مسکن بازار مسکن در آمریکا، افزایش کسری بودجه به این کشور و یا افزایش در قیمت نفت است. در این پیش‌بینی‌ها، قیمت متوسط نفت ۲۰/۶۶دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۰۷ و ۳۰/۷۰دلار در سال ۲۰۰۸ برآورد شده است.

همچنین اقتصاددانان معتقدند، رشد اقتصادی بالای آسیا و بازار کاوه وسیع در اتحادیه اروپا می‌تواند حتی رشد اقتصادی بالاتر از پیش‌بینی فعلی را برای منطقه یورو و اتحادیه اروپا رقم بزند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آلمان در سال جاری ۵/۲درصد پیش‌بینی می‌شود. برای اقتصاد فرانسه هم ۴/۲درصد رشد انتظار می‌رود. اگر بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا حرکت رشد را آغاز کنند، جای شکی برای تحقق این پیش‌بینی‌ها باقی نمی‌ماند.