خبرگزاری فارس- خبرگزاری کیودو نیوز گزارش داد، میزان واردات نفت ژاپن از خاور میانه طی سال ۲۰۰۶ میلادی برای نخستین بار طی چهار سال اخیر کاهش یافت. میزان واردات نفت ژاپن در این مدت از آفریقا و روسیه افزایش یافته است. میزان کل واردات نفت ژاپن طی سال ۲۰۰۶ میلادی با ۸/۰‌درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ۱۹/۴‌میلیون بشکه در روز رسیده است. وابستگی ژاپن به نفت خاور میانه در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۲/۹۰‌درصد رسید که این رقم در ۳۷ سال اخیر بی سابقه بوده است. این رقم طی سال ۲۰۰۶ میلادی با یک‌درصد کاهش به کمتر از ۲/۸۹‌درصد رسیده است. میزان وابستگی ژاپن به نفت خاورمیانه طی ماه دسامبر نیز به کمتر از ۶/۸۸‌درصد رسیده است. ژاپن قصد دارد با کاهش وابستگی به واردات نفت از خاورمیانه، میزان واردات نفت از اندونزی، مکزیک، آفریقا و روسیه را افزایش دهد. وابستگی ژاپن به نفت خاور میانه طی سال ۱۹۸۷ میلادی نیز به کمتر از ۹/۶۷‌درصد رسید. این رقم در سال ۱۹۷۲ میلادی بیش از ۸۰‌درصد بوده است.

سهم روسیه و آفریقا در تامین نفت مورد نیاز ژاپن از ۷/۰‌درصد به بیش از ۴/۴‌درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی افزایش یافته است. میزان واردات نفت ژاپن از روسیه طی پارسال با ۵/۳‌درصد افزایش به بیش از ۱۱‌میلیون بشکه رسیده است. واردات نفت ژاپن از آفریقا نیز با ۵/۳۰‌درصد افزایش به بیش از ۷۰‌میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی رسیده است.