ایسنا- سوسیلو بامبانگ یودهویونو پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اندونزی دیروز ( سه‌شنبه) به عنوان رییس‌جمهوری این کشور سوگند یاد کرد. سوسیلو بامبانگ یودهویونو، ژنرال سابق و لیبرال اندونزی توانست با وعده رشد اقتصادی و اصلاحات سیاسی برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود و پنج سال دیگر در این سمت باقی بماند. وی دیروز( سه شنبه) ‌در مجلس ملی اندونزی سوگند یاد کرد که به قانون اساسی کشور متعهد بماند. این مراسم به طور مستقیم برای ۲۲۴‌میلیون تن از مردم اندونزی پخش شد. یودهویونو اظهار داشت: به نام الله سوگند یاد می‌کنم که از قانون اساسی تبعیت نمایم و به کشور و مردم متعهد بمانم. در زمان برگزاری مراسم، تدابیر شدید امنیتی در جاکارتا، پایتخت اندونزی حکمفرما بود و نزدیک به ۲۰‌هزار پلیس امنیت این مراسم را تامین کردند. در مراسم تحلیف یودهویونو رهبران استرالیا، برونئی، تیمورشرقی، مالزی، سنگاپور و سایر مقام‌های ارشد کشورهای دیگر جهان حضور داشتند. یودهویونو ۶۰‌ساله توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ مگاواتی سوکارنو پورتری، رییس‌جمهوری سابق اندونزی را به سختی شکست دهد.