فارس- صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد در چارچوب کمک‌های بین‌المللی پس از جنگ ۳۳ روزه یک وام ۳۸میلیون دلاری در اختیار دولت لبنان قرار می دهد. این وام در چارچوب کمک‌های بین‌المللی پس از جنگ ۳۳ روزه لبنان با رژیم صهیونیستی و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت لبنان در سال ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ به بیروت داده می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول اوایل اکتبر موافقت ضمنی خود را با اعطای این وام به لبنان اعلام کرده بود. این صندوق پیش از این طی ماه آوریل ۲۰۰۷ وام ۷/۷۶‌میلیون دلاری به لبنان داده بود .

این نهاد بین‌المللی اعلام کرد با توجه به تکمیل موفقیت آمیز برنامه‌های اقتصادی لبنان در سال ۲۰۰۷‌، قصد دارد کمک‌ها و وام‌های بیشتری را در اختیار بیروت قرار دهد.