فارس- بانک مرکزی عربستان به منظور مقابله با بحران مالی، نرخ بهره بانکی در این کشور را با یک‌درصد کاهش به سه‌درصد رساند. بانک مرکزی عربستان به منظور مقابله با بحران مالی، نرخ بهره بانکی را کاهش داد و میزان ذخایر بانک‌های تجاری در بانک مرکزی را کاهش داد تا بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و وام به شرکت‌های مختلف تشویق شوند.

بانک مرکزی عربستان اعلام کرد این اقدام نقدینگی کافی برای اعطای وام و اعتبارات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم خواهد کرد. این دومین بار طی یک ماه اخیر است که بانک مرکزی عربستان اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی می‌کند.

سایر کشورهای عربی خلیج فارس نیز به شدت نگران خروج سرمایه‌گذاران خارجی از منطقه و محدودیت منابع مالی بانک‌ها برای اعطای وام هستند. شرکت‌های عربستانی که پیش از این از بانک‌های خارجی وام می‌گرفتند، اکنون مجبور به اخذ وام از بانک‌های داخلی هستند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ بهره بانکی در عربستان با هدف رشد نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی این بخش انجام شده است. بانک‌های عربستان در حال حاضر قادر به تامین نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی نیستند. عربستان نرخ بهره بانکی را با یک‌درصد کاهش به ۳‌درصد رسانده است. بانک مرکزی عربستان ۳۰ اکتبر نیز نرخ بهره را با یک‌درصد کاهش به ۴‌درصد رسانده بود. کویت و بحرین نیز در اقدامی مشابه نرخ بهره بانکی را کاهش دادند. پیش از گسترش بحران مالی غرب به کشورهای عربی خلیج فارس، اعطای وام توسط سیستم بانکی عربستان به شدت در حال افزایش بود و میزان وام‌های پرداختی طی سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۳‌درصد افزایش داشت. بانک مرکزی عربستان همچنین اعلام کرد کاهش فشارهای تورمی نیز نقش مهمی در کاهش نرخ بهره بانکی این کشور داشته است. نرخ تورم عربستان از ۹/۱۰‌درصد در ماه اوت به کمتر از ۴/۱۰‌درصد رسیده است. این رقم طی ماه جولای به رکورد بی‌سابقه ۱/۱۱‌درصدی رسید.