فارس - حزب چپ‌گرای رییس‌جمهوری ونزوئلا توانست در انتخابات منطقه‌ای روز گذشته در بیشتر ایالت‌های این کشور پیروز شده و برتری خود را در این کشور نفت‌خیز ثابت کند. بنا بر اعلام نهاد انتخابات ملی این کشور، حزب سوسیالیست چاوز توانست در ۱۷ ایالت از ۲۰ ایالت این کشور پیروز شود و در دو ایالت دیگر رقابت به صورت تنگاتنگ دنبال می‌شود.

این در حالی است که حزب مخالف که متشکل از چند حزب است کنترل دو ایالتی را که در انتخابات منطقه‌ای چهار سال پیش از آن خود کرده بود هنوز در اختیار دارد و برای کاهش کنترل دولتی در مناطق اطراف پایتخت و کسب سمت شهرداری پایتخت تلاش دارد.