گروه بین‌الملل- نیکولا سارکوزی دیروز با اظهاراتی شگفت‌انگیز از تغییر استراتژی نظامی فرانسه خبر داد. سارکوزی با بیان اینکه فرانسه قصد دارد نقشی فعال‌تر در مبارزه با تروریسم ایفا کند و همچنین فرانسه قصد دارد ۵۴هزار شغل نظامی را کاهش دهد. سارکوزی گفت: استراتژی جدید نظامی فرانسه بر استفاده کمتر از پرسنل انسانی و استفاده بیشتر از تکنولوژی نظامی تکیه دارد. به اعتقاد تحلیل‌گران، استراتژی افزایش حضور نظامی در مبارزه با تروریسم بخشی از سیاست نیکولا سارکوزی در نزدیک شدن بیشتر به ایالات متحده است.