گروه بین‌الملل - کاهش تولیدات صنعتی فرانسه در ماه مارس اقتصاددانان را در خصوص آینده اقتصاد این کشور نگران کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی میزان کاهش شاخص تولیدات صنعتی فرانسه در ماه مارس بسیار بیش از چیزی بوده است که قبلا کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند. بنابراین گزارش شاخص تولیدات صنعتی فرانسه در ماه مارس ۸/۰درصد کاهش داده است در حالی که قبلا پیش‌بینی می‌شد این کاهش ۲/۰درصد باشد. تقریبا تمام بخش‌های صنعتی فرانسه با کاهش سفارش در ماه مارس روبه‌رو شده‌اند که مهم‌ترین کاهش در بخش خودروسازی مشاهده شده است. کاهش تقاضای خارجی مهم‌ترین دلیل پایین آمدن شاخص تولیدات صنعتی فرانسه است. قدرت‌گیری یورو در برابر دلار باعث شده تا صادرات به ایالات‌متحده برای تولیدکنندگان فرانسوی دشوار شود.