گروه بین‌الملل - معاون اول صندوق بین‌المللی ‌پول هشدار داد هزینه بدهی‌های آمریکا طی ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس، جان لیپسکی تاکید کرد پایین نگه داشتن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا نشانه چراغ سبزی برای استقراض بیشتر دولت آمریکا نخواهد بود و هزینه بدهی‌های واشنگتن طی ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. مشاور ویژه کریستین لاگارد در ادامه تصریح کرد این مساله خیلی ساده است. اگر بحران بدهی آمریکا مساله مهمی است، چرا دولت این کشور می‌تواند با نرخ بهره دو درصدی اوراق قرضه ۱۰ ساله را به راحتی در بازارهای مالی بین‌المللی به فروش رساند و از این طریق استقراض بیشتری داشته باشد؟ وی در ادامه در خصوص شرایط بحران بدهی و کسری بودجه اروپا نیز گفت شرایط بحران بدهی اروپا به هیچ وجه قابل مقایسه با آمریکا نیست؛ چرا که هم اکنون برخی از کشورهای بحران زده منطقه یورو مثل یونان و پرتغال مجبورند با نرخ بهره دو رقمی استقراض و کسری بودجه خود را تامین کنند؛ بنابراین بی‌توجهی به بحران بدهی و کسری بودجه در اقتصادهای بزرگ جهان اشتباهی بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.