والاس ولز: (این اشتباه) را چگونه تشریح می‌کنید؟

آنتونی فائوچی: یک دودستگی آشکار وجود داشت و اجازه رساندن پیامی منسجم مبتنی بر اصول اساسی بهداشت عمومی نمی‌داد. من می‌دانم که همیشه بین مردم اختلاف نظر وجود خواهد داشت و برخی خواهند گفت: خوب، هزینه و فایده محدودیت یا ماسک چقدر است؟ اما وقتی درباره مواردی مانند اینکه آیا واکسینه شوید یا نه، بحث‌های اساسی پیش می‌آید.

والاس ولز: حتی در حال حاضر، وقتی درباره واکنش به بیماری همه‌گیر صحبت می‌کنیم، روی مواردی مانند تعطیلی مدارس و ماسک‌ها تمرکز می‌کنیم؛ اما به نظر من مرگ‌ومیر ناشی از کووید بیشتر بر اساس سطح واکسیناسیون کشور شکل گرفته است. از روز انتخابات۲۰۲۰ تاکنون سه برابر بیشتر از قبل کشته شده‌اند و از زمان شروع واکسیناسیون، در مقایسه با همتایان خود بسیار بدتر از قبل عمل کرده‌ایم.

  فکت:

در آغاز سال۲۰۲۱، تعداد تلفات در ایالات متحده نه تنها از پرو، بلکه کمتر از ایتالیا، مکزیک، چک و بریتانیا و بسیاری دیگر بود.

آنتونی فائوچی: فقط ۶۸درصد کشور واکسینه شده‌اند. اگر ما را در بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه رتبه‌بندی کنید، واقعا ضعیف عمل می‌کنیم. ما حتی در بین ۱۰کشور برتر هم نیستیم. ما خیلی پایین آمده‌ایم سوالات در این زمینه فراوان است چرا ایالت‌های قرمز (جمهوری‌خواهان) واکسینه‌نشده و ایالت‌های آبی (دموکرات‌ها) واکسینه شده‌اند؟ چرا نرخ مرگ‌ومیر در میان جمهوری‌خواهان بالاتر از نرخ مرگ‌ومیر در میان دموکرات‌ها و مستقل‌ها است؟ زمانی که با یک بحران بهداشت عمومی روبه‌رو می‌شوید که مشابه آن را بیش از یکصد سال ندیده‌ایم، هرگز نباید چنین باشد. البته این بخشی از آن است. بخش دیگر آن ربطی به این تفرقه ندارد. این به ورشکسته بودن سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشتی این کشور مربوط می‌شود. ما اجازه داده‌ایم که سیستم بهداشت عمومی محلی و ارائه مراقبت‌های بهداشتی واقعا دچار فرسایش شود. نابرابری‌های بهداشتی مثل نابرابری های بهداشتی نژادی و قومی از این دست هستند. هر کشوری مقدار کمی از آن را دارد؛ اما ما واقعا مقدار زیادی از آن را داریم.

ادامه دارد...