ایسنا - در ماه جولای امسال تعداد بیکاران آلمان نسبت به ماه مشابه سال پیش ‌۴۵١‌هزار نفر کاهش یافت و بر اساس آمار منتشر شده از سوى آژانس کار آلمان این کشور هم‌اکنون داراى چهار میلیون و ‌٣٨۶‌هزار نفر بیکار است. تعداد بیکاران آلمان در مقایسه با ماه ژوئن ‌١٢‌هزار نفر کاهش یافت به این ترتیب اکنون در سطح کل کشور، ‌۵/١٠‌درصد افراد آماده به کار از بیکارى رنج مى‌برند. در عین حال، روند فرصت‌هاى ورود به دوره‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى همچنان منفى باقى مانده است. در فاصله اکتبر ‌٢٠٠۵ تا ژوئن ‌٢٠٠۶، حدود ‌۴٠٢‌هزار محل کارآموزى در وزارت کار ثبت شد که یک‌درصد کمتر از سال پیش بود. از سوى دیگر تعداد متقاضیان ورود به دوره‌هاى کارآموزى یک‌درصد افزایش یافت و به بیشتر از ‌۶٧٨‌هزار نفر رسید. در نتیجه ‌٣٠ تا ‌٣١‌هزار متقاضى، از ورود به دوره‌های کارآموزى محروم ماندند. وزیر کار آلمان کاهش تعداد بیکاران را خوشحال‌کننده تلقى کرد و احزاب حاکم این رویداد را نشانه چرخش مثبت در بازار کار تلقى کردند. رییس هیات‌مدیره آژانس کار نیز دلیل اصلى بهبود وضعیت بازار کار را رونق نسبى اما پایدار اقتصاد دانست. اما رهبران احزاب مخالف هشدار دادند که میان واقعیت و آنچه آمار نشان مى‌دهد تفاوت بسیار وجود دارد. رییس حزب سبزها، گفت: بخش عمده کاهش آمار بیکاران، ناشى از آن است که بسیارى از افراد، دیگر نام خودشان را در لیست کارجویان ثبت نمى‌کنند. به عقیده یکى از رهبران حزب لیبرال افزایش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از آغاز سال آینده میلادى اعمال شود، اقتصاد آلمان را به خشکسالى خواهد کشاند و در نتیجه افزایش حق بیمه و هزینه‌هاى جانبى کار افزایش خواهد یافت. این مسائل مى‌تواند به رشد مجدد بیکارى منتهى شود.