بی.بی.سی- غرفه سبزی‌ها در فروشگاه‌های مواد غذایی ممکن است تازه‌ترین قربانی تابستان گرم اروپا باشد.

یکی از سازمان‌های کشاورزی هشدار داده که گرمای زیاد به این معنی است که سبزی‌ها سریع‌تر از آنکه کشاورزان بتوانند آنها را بچینند و بسته‌بندی کنند به بار می‌نشینند. گرمای بیش از حد در سراسر اروپا به محصولات آسیب‌زده و خصوصا اقتصادهای اروپای شرقی را تحت فشار قرار داده است. اتحادیه صنایع پردازش میوه و سبزیجات اروپا (OEITFL) پیش‌بینی کرده که در لهستان و مجارستان در برخی موارد ۴۰درصد کمتر از حد طبیعی، محصول به ثمر خواهد رسید. بر همین اساس، گرمای خیلی زیاد زمان کوتاهی برای چیدن محصولات باقی می‌گذارد که ممکن است باعث کاهش ذخیره سبزی‌های یخ‌زده شود. موج گرما همچنین نگرانی از بروز آتش‌سوزی در جنگل‌های اروپای مرکزی را افزایش داده و به نگرانی کشاورزان افزوده است.