رئیس‌جمهور پوپولیست راستگرای برزیل با شعارهایی همچون مبارزه با فساد، خشونت و از بین بردن رکود توانست رای مردم این کشور را به‌دست آورد. در مقابل دوره او با جنگ فرهنگی و فرقه‌ای و حامیانش با رقبا همراه بوده است. حزب او نیز همچنین تحت بازرسی‌های شدید قرار دارد، چرا که متهم به استفاده از منابع مالی غیرقانونی در کارزارهای انتخاباتی‌ شده است.  لایحه‌هایی که می‌تواند به کمک رفع مشکلات مالی و عدالت‌طلبانه برزیل منجر شود در کنگره گیر افتاده است، زیرا رئیس‌جمهوری این کشور نتوانسته یک متحد خوب پیدا کند و اقتصاد نیز روز‌به‌روز بیشتر انسجام خود را از دست می‌دهد.  شور و حرارت بولسونارو که در کارزارهای انتخاباتی به کمکش آمده بود، به سردرگمی تبدیل شده است. زمانی که او در توییتر یک ویدئوی مستهجن منتشر کرد، موجب به راه افتادن سروصداهای فراوانی شد. چندی بعد نیز وی از کودتاگران سال ۱۹۶۴ که به‌مدت ۲۱ سال در این کشور حکمرانی کردند، ستایش کرد. تمامی این موارد باعث شده که وی نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهوری این کشور برای دوره اول ریاست‌جمهوری باشد. تقریبا ۳۰ درصد در نظرسنجی‌هایی که از سوی موسسه دیتافول‌ها صورت گرفته وی را یک رئیس‌جمهور بد یا افتضاح خوانده‌اند.  کیم کاتاگوییری، یک لیبرتین حاضر در کنگره این کشور که حامی بولسونارو هم بود به نیویورک‌تایمز گفت که ریاست‌جمهوری وی ناامید‌کننده بوده است. او افزود: «ما در یک دوره رکود هستیم. بازارها پیش‌بینی می‌کنند که برزیل نتواند به تعهداتش عمل یا بدهی عمومی‌اش را کنترل کند. همچنین برزیل در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی توان کافی نخواهد داشت.»  بسیاری در برزیل، شامل دوست و دشمن بر این باور پافشاری می‌کنند که بزرگ‌ترین دشمن بولسونارو خودش است. مارسلو فریکزو، یک قانون‌گذار چپ‌گرا گفت: این اپوزیسیون نیست که برای آنها بحران خلق کند. در واقع خود بولسونارو است که این بحران‌ها را می‌آفریند.  بولسونارو با ارائه یک پیش‌نویس لایحه‌ای قصد دارد به برخی از برزیلی‌ها اجازه دهد که پیش از ۵۰ سالگی بازنشسته شوند. او همچنین زیر قول‌وقرارهای خود برای مبارزه با فساد زده و همچنان مشاغل دولتی، وزرا و برخی از مسوولان حقوق بالایی دریافت می‌کنند. وی همچنین به قانون‌گذاران پرداختی‌های بالا داد تا بتواند برای تصویب لوایح خود، متحد بخرد. اما بدون یک راهبرد مشخص، بولسونارو کاری کرده است، قانون‌گذاران که ۵۸ تن نیز از حامیان وی به‌حساب می‌آیند، به صف شوند تا توانایی‌های این رئیس‌جمهور نامحبوب را زیر سوال ببرند.