پاپ گفت: «مشکلات بسیاری در پیش روی خواهد بود اما آنها بر ما غلبه نخواهند کرد. مشکلاتتان را حل کنید. اختلافاتتان را با خودتان، در اتاق نگه دارید و صحبت کنید و مقابل مردم به نشانه اتحاد دست یکدیگر را بگیرید. پس به‌عنوان شهروندان عادی، شما پدران این ملت خواهید بود». این دیدار صحنه‌ای فوق‌العاده رقم زد؛ یکی از قدرتمندترین رهبران مذهبی جهان مقابل پای دو مردی زانو زد که مسوول کشته شدن ۳۸۳ هزار تن هستند. جنگ در سودان جنوبی در دسامبر ۲۰۱۳ پس از بروز تنش‌هایی میان سالوا کر و ریک مچار آغاز شد. اندکی پس از آن، نیروهای وفادار به هر کدام از آنان در جوبا، پایتخت سودان جنوبی به روی یکدیگر آتش گشودند. این نزاع به سرعت تبدیل به یک درگیری قومی شد و به سراسر این کشور نوپا کشیده شد. در آن زمان تنها دو سال از استقلال سودان جنوبی از کشور سودان می‌گذشت. گرچه ناظران بعید می‌دانند که این نشست کوتاه در واتیکان به رهبران سودان جنوبی برای اجرای تازه‌ترین نسخه از توافق صلحی که سال‌ها بر سر آن سر و کله زده‌اند، کمک کند اما چندان هم بدبین نیستند.