قطعی گسترده برق در هفتم مارس کاراکاس و بسیاری از ایالات اصلی در ونزوئلا را برای چند روز بدون برق گذاشت. بیش از پنج میلیون تن از مردم ونزوئلا روز شنبه در حمایت از مادورو دست به راهپیمایی زدند. مادورو در جمع این حامیان گفت: امروز، بیش از پنج میلیون تن از مردم ونزوئلا در سراسر کشور دست به راهپیمایی زدند. مادورو همچنین از دولت‌های کشورهای مکزیک، اروگوئه، بولیوی و کشورهای حوزه کارائیب و بازار مشترک خواست تا به ایجاد راهی برای برگزاری گفت‌وگو بین دولت و اپوزیسیون ونزوئلا کمک کنند. وی گفت: ونزوئلا خواستار کمک و حمایت این کشورها برای دستیابی به تفاهم مشترک در میان مردم ونزوئلا است. من تمایل و آمادگی خود را برای یافتن راه‌حلی از طریق گفت‌وگو و برای آینده کشور اعلام می‌کنم. مکزیک، اروگوئه، بولیوی و ۱۴ کشور عضو حوزه کارائیب و بازار مشترک باید مکانیزمی را برای حل بحران در ونزوئلا ارائه کنند. این گفت‌وگو می‌تواند با کمک آنها آغاز شود.