وی افزود: پیش از برگزاری جلسه سه‌شنبه، کمیته آماده‌سازی مصوبات داخلی پارلمان روز یکشنبه (دیروز) تشکیل جلسه داد. پارلمان الجزایر متشکل از دو بخش «شورای مردمی ملی» و «مجلس الامه» (مجلس سنا) است و براساس ماده ۱۰۲ قانون‌اساسی این کشور، پارلمان الجزایر پس از استعفا یا برکناری نهایی رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد و رئیس مجلس الامه به‌صورت نیابتی و به مدت ۹۰ روز (سه‌ماه) جانشین وی خواهد شد. باید پس از گذشت این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و خود رئیس مجلس الامه حق نامزدی در این انتخابات را نخواهد داشت. از سوی دیگر، حزب کارگران الجزایر نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از شورای مردمی ملی پارلمان خارج خواهد شد. طبق این گزارش، این تصمیم در جریان نشست روز گذشته کمیته مرکزی حزب کارگران الجزایر اتخاذ شده و قطعی است و هیچ‌گونه بازگشتی از آن وجود نخواهد داشت. نمایندگان حزب کارگران الجزایر چهارشنبه گذشته در اعتراض به درخواست رئیس ستاد مشترک این کشور برای اجرای ماده ۱۰۲ قانون‌اساسی استعفا کردند. حزب کارگران به ریاست «لویزه حنون» ۱۱ کرسی پارلمان را در اختیار دارد.