این ایمیل دو دقیقه پس از دریافت جهت بررسی به نیروهای امنیتی ارسال شد.» طبق لیست غیرنهایی قربانیان که خانواده‌هایشان تهیه کرده‌اند،‌ میانگین سن نمازگران کشته شده در این حمله تروریستی بین ۳ تا ۷۷ سال است. مقامات رسمی تاکنون هویت قربانیان را اعلام نکرده‌اند. آردرن تصریح کرد: «این لیست غیررسمی است و ما درحال تکمیل لیست هویت قربانیان و اعلام رسمی آن هستیم.» نخست‌وزیر نیوزیلند اظهار کرد: عامل حمله تروریستی در نیوزیلند محاکمه شده و به استرالیا تحویل داده نمی‌شود. مایک بوش، رئیس پلیس نیوزیلند نیز از افزایش آمار قربانیان خبر داده و گفت:‌ «متاسفانه آمار جدید به ۵۰ تن رسیده که ۳۶ تن آنها همچنان در بیمارستان هستند.» دفتر نخست‌وزیر نیوزیلند همچنین تایید کرد که یک کپی از «مرام‌نامه» مهاجم مسلح را نیز دریافت کرده است. این مرام‌نامه حدود ۷۰ گیرنده دیگر هم داشته است. سیاستمداران دیگری از جمله سیمون بریجز، رهبر ناسیونال و ترور مالارد، رئیس پارلمان نیوزیلند در لیست گیرندگان این متن بودند. گفته شده نخست‌وزیر نیوزیلند در جریان بازدید خود از مرکز پناهجویان کنتربری در شهر کرایست‌چرچ و برای ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حجاب گذاشت.