یکی از مشاوران نزدیک اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، با کلامی تند از روش مذاکره آمریکا و نیز از شخص زلمای خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان انتقاد کرد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، در برابر خبرنگاران در واشنگتن گفت که دولت آمریکا دولت افغانستان را در جریان گفت‌وگوهایش با طالبان قرار نمی‌دهد. او افزود: دولت افغانستان آخرین جایی است که از آنچه در دوحه گذشته باخبر می‌شود. او گفت: زلمای خلیل‌زاد تا کنون همواره دولت افغانستان را پس از گفت‌وگو با طالبان در جریان نتایج به دست‌آمده قرار می‌داد. اما او این بار مستقیما از دوحه به واشنگتن بازگشت. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، نیز از انجام مذاکرات صلح با طالبان بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان انتقاد کرد. آخرین دور مذاکرات میان آمریکا و رهبری طالبان روز دوشنبه گذشته۱۱ مارس در دوحه به پایان رسید. ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در پایان مذاکرات از حصول «پیشرفت خوب» خبر داد؛ اما چیزی درباره جزئیات مذاکرات نگفت. طالبان حاضر به انجام گفت‌وگو با دولت افغانستان نیست و این دولت را «عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا» می‌داند. در کابل این نگرانی وجود دارد که پس از رسیدن به توافق با طالبان، نوعی دولت انتقالی در افغانستان شکل داده شود و در آن میان خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا، نقش خاصی ایفا کند. خلیل‌زاد که افغانستانی‌تبار است، پیش از این دوبار کوشیده تا رئیس‌جمهور افغانستان شود.