این مقام آمریکایی در این نشست گفت: «چرا حزب کمونیست چین باید از مردم معتقد خود بترسد؟ نمی‌تواند به مردمان خود با انجیل اعتماد کند؟ چرا اویغورها نمی‌توانند نام فرزندان خود را محمد بگذارند؟ چرا تبتی‌ها نمی‌توانند رهبران مذهبی خود را انتخاب کنند همان‌طور که هزاران سال است چنین می‌کنند؟» چین در سال ۲۰۱۸ از سوی آمریکا در کنار ۱۰ کشور دیگر «کشورهای محل نگرانی» نامیده شدند و این نیست مگر به‌دلیل «نقض‌های سیستماتیک و فاحش آزادی مذهبی.» انتقاد این مقام آمریکایی همزمان است با محکومیت بین‌المللی چین به‌خاطر گزارش‌های مربوط به بازداشت و زندانی بیش از یک میلیون اویغور که در منطقه سین کیانگ در اردوگاه‌های بزرگ محصور شده‌اند. مقام‌های دولت چین حضور این اردوگاه‌ها را نفی می‌کنند اما سپس ادعا کردند که این اردوگاه‌ها «مراکز بازآموزی» هستند که هدفشان مبارزه با افراط‌گرایی مسلمانان در این منطقه است. «براون بک» دیروز افزود که بازداشت اویغورها «خودسرانه» است و مبتنی است بر «مراسم مذهبی‌شان.» او افزود: «ما باید این اردوگاه‌ها را اردوگاه‌های حبس و حصر بنامیم که هدفش از میان بردن هویت فرهنگی و مذهبی جوامع اقلیت است.»