یکی از بمب‌افکن‌ها در مجاورت دریای چین جنوبی مورد آزمایش و تمرین قرار گرفت و دیگری در مجاورت سواحل ژاپن با همکاری نیروی دریایی آمریکا به همراه نیروی هوایی ژاپن. برنامه فرماندهی اقیانوس آرام که «ماموریت حضور مستمر بمب‌افکن» نام دارد، طراحی شده تا ظرفیت‌های جهانی اقدام سریع را افزایش دهد و به عنوان یک ماموریت بازدارنده عمل ‌کند. چین این اقدامات را اما به عنوان تحریکات آشکار و قدرت‌نمایی برای به چالش کشیدن حاکمیت پکن در منطقه تلقی کرده است.