ژنرال رابرت آبرامز، فرمانده نیروهای آمریکایی در کره‌جنوبی نیز گفت اطلاعات قابل تاییدی در مورد تغییر احتمالی در توانایی‌های نظامی کره‌شمالی وجود ندارد. هر دو فرمانده نظامی ارشد آمریکا در عین حال گفته‌اند از زمان توقف آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره‌شمالی، تنش‌ها کاهش یافته است. آنها گفته‌اند از گفت‌و‌گوها میان آمریکا و کره‌شمالی حمایت می‌کنند. دریابد دیویدسن در نشست سنای آمریکا گفته است کره‌شمالی به احتمال قوی دست از همه سلاح‌های هسته‌ای یا قابلیت‌های تولیدش برنخواهد داشت اما به‌دنبال مذاکره برای پایان دادن به بخشی از برنامه‌ هسته‌ای خود در ازای دریافت امتیازاتی از آمریکا و جامعه جهانی است. ماه پیش، دن‌کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا (از سازمان‌های اطلاعاتی) به کنگره گفت کره‌شمالی برخلاف وعده‌های خود به فعالیت‌های هسته‌ای ادامه داده است و این کشور به احتمال قوی از تمام سلاح‌های هسته‌ای خود دست برنخواهد داشت.