با این حال او تاریخی را برای استعفای احتمالی خودش مشخص نکرد. در همین حال منابع مطلع به روزنامه سان گفتند، ترزا می درباره کناره‌گیری از پست نخست‌وزیری دست‌کم با دو مقام ارشد کابینه ازجمله لیام فاکس، وزیر تجارت بین‌المللی گفت‌وگو کرده است. به گفته منابع، او قصد دارد تابستان و پس از خروج برنامه‌ریزی شده کشورش از اتحادیه اروپا کناره‌گیری کند تا بتواند بر تعیین شخص جانشین نفوذ داشته باشد. یک منبع مطلع گفت: «لیام فاکس متقاعد شد که او تابستان می‌رود. او مصمم است تا اطمینان حاصل کند شخص مناسبی جایگزین می‌شود.» یک منبع مطلع دیگر گفت: در واقع کسی نمی‌داند ترزا می به چه کسی فکر می‌کند. یک منبع مطلع دیگر باور دارد که استعفای ترزا می گام درستی خواهد بود. یک قانون‌گذار محافظه‌کار هم گفت: همه می‌خواهند که او برگزیت را طبق برنامه انجام دهد اما احساسی اکنون وجود دارد که او از جاده خارج شده است. تمام سرمایه او، هم در اینجا و هم بروکسل، سوخته است و لازم است تا فردی با دستورکار جدید کارها را به دست بگیرد. کارشناسان می‌گویند که اقدام ترزا می عمدتا تلاشی برای مانع‌تراشی در مسیر به قدرت رسیدن بوریس جانسون، وزیرخارجه سابق بریتانیا است. بریتانیا باید اواخر مارس از اتحادیه اروپا خارج شود. طرفین به یک توافق خروج دست یافته‌اند. با این حال قانون‌گذاران بریتانیا هنوز آن را تایید نکرده‌اند و نگرانی بابت برگزیت بدون توافق هم در بروکسل و هم لندن ایجاد شده است.