جالب اینجاست پارلمانی که این قانون‌اساسی را اصلاح کرده‌ انتخاب اعضایش دموکراتیک و شفاف نبوده و به استثنای ۱۶ عضو یک حزب اپوزیسیون از مجموع نزدیک به ۶۰۰ عضو پارلمان همه از حامیان السیسی هستند و از طرفی هم نتایج همه‌پرسی مردمی برای تصویب نهایی این اصلاحات از قبل معلوم بوده است. السیسی نماینده نهاد نظامی مصر است، نهادی که حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر را برانداخت و محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مخلوع مصر را در سال ۲۰۱۳ با روند دموکراتیک برکنار کرد و «پادشاهی نظامی» را تاسیس کرد که بر کشور و دولت حکومت می‌کند.

حامیان سیسی می‌گویند: تمدید دوره ریاست‌جمهوری او تا سال ۲۰۳۴ دادن زمان بیشتر به او برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی خود و تضمین ثبات است؛ درحالی‌که مخالفان سیسی معتقدند این اقدام مصر را به دیکتاتوری نظامی بدل کرده و آزادی‌های دموکراسی را با همه اشکال آن از جمله انتقال صلح‌آمیز قدرت از طریق انتخابات شفاف از بین می‌برد.