کریس کریستی در برنامه «هیو هیو ویت» گفت‌: تصمیم جیمز کومی مدیر سابق اف‌بی‌آی در بازگشودن تحقیقاتی در مورد استفاده هیلاری کلینتون، کاندیدای ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها در سال ۲۰۱۶ از ایمیل شخصی در زمان وزارت امور خارجه‌اش باعث تغییر جریان تبلیغات به نفع ترامپ بعد از رسوایی مربوط به صحبت‌های توهین‌آمیز ترامپ درباره لمس بدن زنان شد. هیوویت از کریستی پرسید: آیا این کومی بود که باعث پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات شد؟ کریستی پاسخ داد: من معتقدم کومی به تنهایی بزرگ‌ترین عامل در تغییر جریان به نفع ترامپ بعد از افشای رسوایی صحبت‌های توهین‌آمیز ترامپ قبل از انتخابات بود. این فرماندار سابق که در زمان کمپین ۲۰۱۶ از ترامپ حمایت می‌کرد در هفته‌های اخیر توری رسانه‌ای برای تبلیغ کتاب جدیدش به راه انداخته است. او روز دوشنبه در صحبت‌هایش یادآور شد که در آخرین روزهای کمپین ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ به ترامپ گفته بود که در یک انتخابات عادی هر کاندیدایی که در آستانه روز انتخابات بیشتر درباره او صحبت شود، پیروز خواهد شد. کریستی خاطرنشان کرد: با این حال در این رقابت هر کسی که درباره‌اش بیشتر صحبت می‌شد، کسی بود که می‌باخت و به خاطر اقدامات جیمز کومی صحبت درباره هیلاری کلینتون همچنان در آن زمان زیاد بود و من فکر می‌کنم که این اتفاق سهم زیادی در پیروزی ترامپ و شکست کلینتون داشت.