به نظر می‌رسد ترامپ جدی است. مجاهد اعلام کرد: اولین هدف خروج، نیروهای خارجی است و دوم اینکه ما می‌خواهیم یک سیستم اسلامی تاسیس شود. وی ادامه‌ داد: این سیستم اسلامی می‌تواند از طریق مذاکرات با گروه‌های مختلف سیاسی تاسیس شود. اگر دولت کابل در این باره مقاومت نکند به‌طور حتم دیگر نیازی به جنگ نیست. مجاهد اضافه کرد: طالبان به‌دنبال قدرت انحصاری نیست. انشاء‌الله همه افغان‌ها از جمله گروه‌های مختلف سیاسی در این سیستم شرکت می‌کنند. مجاهد اضافه کرد: این گروه ۱۰۰درصد امیدوار است که چنین سیستمی تاسیس شود.