سازمان ملل متحد همچنین در گزارش دیگری از ارتباط بین درگیری‌های موجود در سطح جهان و گرسنگی پرده برداشت و افزود که گرسنگی ناشی از درگیری‌ها در جهان درحال تشدید است. این خبر که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد طی گزارشی در روز دوشنبه منتشر شد بر اساس بررسی وضعیت گرسنگی در هشت نقطه جهان به‌دست آمده است. این هشت نقطه بیشترین تعداد افراد نیازمند به تامین فوری غذا را در خود جای داده‌اند. آنچه از بررسی وضعیت این هشت منطقه مشخص شد، این گزاره بود:‌ «مشکل درگیری‌ها و گرسنگی، هردو مداوم و مرگبار شده است.» براساس این گزارش، وضعیت زندگی مردم در افغانستان، جمهوری آفریقای‌مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و یمن در نیمه پایانی سال ۲۰۱۸ به شدت وخیم تر شده است که علت عمده آن درگیری‌ها بوده است، البته در سومالی، سوریه و چاد با بهبود وضعیت امنیت بهبودهایی در زمینه وضعیت زندگی مردم مشاهده شده است. در مجموع حدود ۵۶ میلیون نفر در این هشت منطقه درگیر جنگ، نیاز مبرم به مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه دارند.