فرمانداری هم در پاسخ به این درخواست در پیامی توییتری نوشت: «پیشنهاد شما به اداره مربوطه ارسال می‌شود.» رسانه‌های محلی به نقل از الحکمی اعلام کردند، تنها تشابه اسمی است و مطمئنا مقصود دبیرخانه از این نامگذاری، سرکرده داعش نبوده است.  اخبار بسیاری که درباره ارتباط عربستان با ابوبکر البغدادی مطرح شده‌اند به این موضوع دامن زده است. براساس قاعده زبان عربی کلمه «ابوبکر» در نامگذاری مذکور چون نقش مضاف‌الیه را برای شارع دارد، به «ابی‌بکر» تبدیل شده است.