منبع مذکور به گروهی از خبرنگاران اعلام کرده که الیزابتا ترنتا، وزیر دفاع ایتالیا از فرماندهی ارتش این کشور خواسته برنامه‌ریزی اولیه برای خروج کامل ایتالیا از افغانستان را شروع کند. این منبع خاطرنشان کرد: چارچوب زمانی ۱۲ ماه برای این خروج در نظر گرفته شده است. ایتالیا بیش از ۱۵ سال است که در افغانستان حضور نظامی داشته و طبق اعلام وزارت دفاع ایتالیا در حال‌حاضر متعهد به حفظ ۹۰۰ سرباز در افغانستان در چارچوب ماموریت تحت رهبری ائتلاف ناتو است. دولت ائتلافی ایتالیا از زمانی که ماه ژوئن گذشته روی کار آمد، اعلام کرد که کاهش دادن حضور نظامی این کشور در افغانستان را مدنظر دارد. با این حال انتشار این خبر که وزیر دفاع ایتالیا دستور به تهیه برنامه‌های خروج کامل از افغانستان را داده باعث شگفتی برخی از چهره‌های دیگر ایتالیا شده است. انزو موآورو میلانسی، وزیرخارجه ایتالیا در واکنش به انتشار این خبر گفت: وزیر دفاع ایتالیا در این مورد با من صحبتی نکرده است.

ترنتا وزیر دفاع زن ایتالیا از اعضای جنبش پنج ستاره این کشور است که مدت‌ها با ماموریت نظامی ایتالیا در افغانستان مخالف بوده است. یک منبع در حزب راست افراطی لیگ شمالی ایتالیا که هم‌پیمان جنبش پنج ستاره در ائتلاف است، گفت: ایتالیا متعهد به برقراری صلح وثبات در افغانستان است. این منبع خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و تنها وزیر مربوطه ارزیابی انجام داده است. از سوی دیگر خبرگزاری ای.کی.آی گزارش کرد که الیزابتا ترنتا هنوز در مورد خارج کردن سربازان ایتالیا از افغانستان تصمیمی نگرفته است.