درجه بالای تنوع و انعطاف‌پذیری که درآمد سرانه قدرتمند را نتیجه می‌دهد؛ از دیگر ویژگی‌های اقتصاد آلمان است. با این حال، روند رشد اقتصادی این کشور به نسبت پایین و پرنوسان است. روند نامطلوب جمعیتی و حرکت به سمت سالخورده‌تر شدن عامل مهمی است که رشد بالقوه این کشور را محدود می‌سازد. (۲) قدرت نهادی بسیار بالا که سنگ‌بنای آن نهادهای شفاف و قدرتمند است. نهادهای آلمان ظرفیت بالایی دارند و وضعیت امن این کشور، آن را در مقابل شوک‌ها مقاوم کرده است. (۳) عامل سوم قدرت مالی بسیار بالای آلمان است که توسط وضعیت مالی قدرتمند دولت و شبکه مالی مناسب حمایت می‌شود. دولت این کشور طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ همواره مازاد بودجه داشته است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در انتهای ۲۰۱۸ به سرعت به سطح ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.