اکونومیست به همین بهانه طرح روی جلد و سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داده و این پرسش را مطرح ساخته که آیا جهان باید نگران عواقب ایجاد یک ابرقدرت علمی شود که در دیکتاتوری تک‌حزبی خود فرورفته است؟ چین میلیاردها دلار را به عناوین مختلف صرف تحقیق می‌کند. دانشمندان این کشور در ۲۳ حوزه از ۳۰ حوزه علمی پرمقاله و مورد توجه، بیش از هر کشور دیگری مقاله منتشر کرده‌اند. شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین برای برتری‌جویی در تحقیقات اهمیت خاصی قائل است، آن هم زمانی که حزب کمونیست، سرکوب خود را در حوزه سیاست شدت بخشیده است. با اوج‌گیری رقابت بین چین و آمریکا، بسیاری از صاحب‌نظران در غرب بیم آن را دارند که او موفق شود. این درحالی است که شی خود با انتخابی دشوار مواجه است: عقب‌ماندن از غول علم و فناوری جهان یا اعطای آزادی‌های مورد نیاز به دانشمندان و به جان خریدن خطر تبعات آن. از این لحاظ او با بزرگ‌ترین آزمایش جهان مواجه است.