در جریان درگیری میان معترضان ضد دولتی و پلیس ۳۷ تن کشته شدند. این گزارش‌ها در شرایطی ارائه شده که روز گذشته نیز اعتراض‌ها ادامه داشت. ائتلافی از اتحادیه‌های مستقل شغلی خواستار برگزاری راهپیمایی امروز در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری سودان شده‌اند تا طوماری را ارائه کنند که در آن خواستار برکناری عمر البشیر، رئیس‌جمهوری این کشور شده‌اند. دو حزب اصلی اپوزیسیون سودان خواستار شرکت حامیانشان در این راهپیمایی شده‌اند. 

اعتراضات ضددولتی در سودان علیه دولت چهارشنبه گذشته در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و کمبود مواد غذایی و سوخت آغاز شد اما بعدا معترضان خواستار برکناری عمر البشیر شدند. این درحالی است که رئیس‌جمهوری سودان در اولین واکنش به گسترش موج اعتراضات مردمی در این کشور، وعده داد اصلاحات اقتصادی را آغاز می‌کند. رئیس‌جمهوری سودان در جمع فرماندهان نظامی و امنیتی در خارطوم در واکنش به اعتراضات چند روز اخیر مردم سودان به اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی خود، به معترضان وعده انجام اصلاحات اقتصادی «به منظور فراهم کردن زندگی شرافتمندانه» را داد. 

وی همچنین به مردم سودان درباره تلاش برای ایجاد تردید و پراکندن بذر ناامیدی در جامعه هشدار داد و از آنها خواست به کسانی که شایعه رواج می‌دهند، توجهی نکنند. البشیر همچنین وعده انجام اقداماتی را داد که اعتماد مردم را به نظام بانکی برگرداند.