آنها همچنین علیه وزیر مالی تایوان نیز شعار دادند؛ چراکه وی را مهم‌ترین عامل افزایش مالیات‌ها خوانده‌اند. نام معترضان به لیگ اصلاح قانون و مالیات شهره است و از سال ۲۰۱۶ شکل گرفته‌اند اما آنها روز چهارشنبه شیوه فرانسوی‌ها را برای اعتراض انتخاب کردند. یکی دیگر از معترضان می‌گوید: ما تحت‌تاثیر نهضت فرانسوی‌ها قرار گرفتیم و با جلیقه‌های زرد وارد خیابان‌ها شدیم. امیدوارم که تسای اینگ ون، رئیس‌جمهوری تایوان نیز به تبعیت از امانوئل مکرون صدای مردم را بشنود و امور مالیاتی را اصلاح کند. این معترض بر ین باور است که مالیات سنگین موجب شده است که سرمایه‌گذار خارجی جرات نکند به تایوان ورود پیدا کند.