در این یادداشت‌ها آمده است که دفتر دادگستری می‌دانست داستانی که فلین برای آنها تعریف کرده با چیزی که در واقع رخ داده، با یکدیگر فرق داشته است. مولر با انتشار یادداشت‌های مک‌کیب، معاون پیشین اف‌بی‌آی که توسط ترامپ اخراج شد، نشان داد که اف‌بی‌آی از پیش می‌دانسته که فلین دروغ می‌گفته است. در این یادداشت‌ها آمده است که خود مک‌کیب با فلین تلفنی صحبت کرده است. او در این گفت‌وگوی تلفنی با فلین در مورد محتوای گفت‌وگوی وی با کسیلیاک صحبت می‌کند.

در نوشته‌های مک‌کیب آمده است که فلین به او شرح داده که در تلاش بوده است تا رابطه با روسیه را اصلاح کند و وی و سفیر روسیه هر دو از وضعیت موجود متاسف بوده‌اند. در ادامه این یادداشت آمده است که من (مک‌کیب) احتمالا می‌دانستم که آنها در مورد چه چیزهایی صحبت کرده‌اند. او در این یادداشت اشاره کرده که ما از تماس‌های وی با خبر بوده‌ایم؛ اما دوست داشتیم که به‌طور مستقیم از زبان خود او مسائل را بشنویم. اعتقاد بر آن است که اف‌بی‌آی در همان زمان هم می‌دانست که محتوای گفت‌وگوی فلین و کیسلیاک بر سر چه بوده است. در آن گفت‌وگوها فلین صریحا در مورد تحریم‌ها با سفیر روسیه صحبت کرده است. در یادداشت‌های مک‌کیب آمده است که احتمالا در این ماجرا کاخ سفید هم دخیل باشد.

فلین در ابتدا از پذیرش ماموران برای مصاحبه طفره رفته بود؛ اما مک‌کیب و جیمز کومی دو مامور را برای ملاقات با فلین می‌فرستند. در یادداشت‌های این دو مامور آمده است که فلین با خیالی راحت و با اطمینان با آنها صحبت کرده است. در یادداشت یکی از ماموران به نام استروژک آمده است: فلین بسیار حراف است و زمان زیادی را به آنها برای گفت‌وگو اختصاص داده است و اصلا ندیده بودند فردی به این راحتی بتواند مسائل به این مهمی را با خیال راحت ادا کند. هر چند بعدا فلین گفت که به ماموران اف‌بی‌آی دروغ گفته است و بابت همین موضوع نیز هفته بعد قرار است محاکمه شود. اخراج مک‌کیب از پست خود با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بود. گفته می‌شود که ترامپ عامل مستقیم این اخراج بود و مک‌کیب نیز تهدید کرده بود که اخراج وی برای رئیس‌جمهوری بسیار گرانبها خواهد بود.