کریستف کاستانر وزیر کشور فرانسه اضافه کرد: سطح هشدار امنیتی افزایش داده شده است. یک مقام پلیس نیز به رویترز گفته است، مظنون اصلی این تیراندازی مردی ۲۹ ساله است که در فهرست افراد «خطرناک» سرویس اطلاعات و امنیت داخلی فرانسه بوده است. دست‌کم ۲۶ هزار نفر در فهرست افراد دارای خطر امنیتی قرار دارند. یک مغازه‌دار به شبکه خبری «بی‌اف‌ام» گفته است: تیراندازی حدود ۱۰ دقیقه طول کشید و مردم از همه طرف درحال فرار بودند. پیش‌تر وزارت کشور فرانسه از مردم منطقه خواسته بود که داخل خانه‌های خود بمانند و مقامات محلی نیز از شهروندان خواستند به دستورالعمل‌های پلیس در ارتباط با این درگیری توجه کنند. استراسبورگ با پاریس ۵۰۰ کیلومتری فاصله دارد و پارلمان اروپا در این شهر واقع است. این شهر در نزدیکی مرز با آلمان قرار دارد.