امبر رود، وزیر کار و امور بازنشستگی بریتانیا روز شنبه در مصاحبه با رادیو بی‌بی‌سی تاکید کرد: بهترین توافقی که در اختیار داریم، طرحی است که نخست‌وزیر پیش رویمان گذاشته است. تنها یک طرح وجود دارد. ترزا می به قانون‌گذاران گفته است یا باید از توافق خروج او حمایت کنند، یا با یک خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا یا احتمال عدم اجرای برگزیت مواجه شوند اما امبر رود می‌گوید احتمالا به یک «طرح ب» نیاز باشد. «او گفت: اگر طرح می تصویب نشود، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد؛ رای مردم یا مدل روابط نروژ + اتحادیه اروپا.»