براساس نظرسنجی‌هایی که در روزهای اخیر انجام‌شده‌، خانم کرامپ کارن باوئر از دو رقیب خود فریدریش مرتس و ینس اشپان‌پیشی گرفته است. مرتس از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ رئیس فراکسیون مشترک احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی در پارلمان آلمان بود، کرامپ کارن باوئر دبیرکل حزب است و اشپان از مارس سال‌جاری پست وزارت بهداشت را به‌عهده دارد. مرتس ۶۲ ساله از سیاستمداران رادیکال به‌شمار می‌رود که به ارزش‌های سنتی آلمان اهمیت می‌دهد. او قصد دارد برای جذب دوباره‌ محافظه‌کارانی که از حزب جدا شده و به حزب راست‌گرای پوپولیستی «آلترناتیو برای آلمان» گرویده‌اند، تلاش کند. کرامپ‌کارن باوئر ۵۶ ساله یک سیاستمدار محافظه‌کار میانه‌رو به‌شمار می‌رود که معتقد است، نباید دستاوردهای دموکراسی و جامعه‌ مدرن را فدای آرای بیشتر از جانب راست‌گرایان و چپ‌گرایان پوپولیست کرد. او خواهان ادامه‌ سیاست‌های مرکل است. اما وی در برخی زمینه‌ها سعی کرده است که راه خود را در سیاست خارجی از مرکل جدا کند. این سیاستمدار به‌شدت اعتقاد به سختگیری علیه روسیه دارد.