این نظرسنجی همچنین نشان داد، حدود ۳۳ درصد نیز از «فردریش مرز» تاجر حمایت می‌کنند و ۷ درصد خواهان جانشینی آنگلا مرکل، رهبر اتحاد دموکرات مسیحی از سوی «ینس اشپان»، وزیر بهداشت آلمان هستند. این نظرسنجی براساس دیدگاه ۱۲۰۰ نفر و طی روزهای ششم تا هشتم نوامبر برای شبکه زددی‌اف صورت گرفته است. براساس گزارش شبکه زددی‌اف، تعیین رهبر جدید اتحاد دموکرات مسیحی آلمان بر عهده نمایندگان همین حزب است، نه تمام اعضای این ائتلاف محافظه‌کار که اتحاد سوسیال مسیحی نیز جزئی از آن است؛ اما نظرات سایر محافظه‌کاران احتمالا بر رای نمایندگان اتحاد دموکرات مسیحی تاثیرگذار است.