بنا به گفته دو تن از نیروهای پنتاگون که خواسته‌اند ناشناس باقی بمانند، وزارت امنیت داخلی کشور از پنتاگون خواسته است که سربازان ذخیره وزارت دفاع به مرزهای جنوبی اعزام شوند. پنتاگون اما روز ۲۶ اکتبر این درخواست را رد کرده بود. وزارت دفاع آمریکا این درخواست را به این دلیل رد کرده است که در شرح وظایف این وزارتخانه چنین چیزی در نظر گرفته نشده است. مقامات پنتاگون بارها گفته‌اند که سربازان حاضر پنتاگون در مرزها فقط بنا به دستورات مراجع غیرنظامی عمل خواهند کرد و با مهاجران درگیر نخواهند شد. با این حال، به‌رغم اینکه پنتاگون بارها گفته است که حفاظت از مهاجران وظیفه آنها نیست، اما وزارت امنیت داخلی همچنان اصرار به استفاده از سربازان پنتاگون دارد. ترامپ چند روز پیش گفته بود که آمریکا سربازان خود را برای حفاظت از مرزها در برابر کاروان مهاجران به مرزهای جنوبی خواهد فرستاد و گفته بود که باید ۱۵ هزار سرباز به این منطقه اعزام شوند و در صورت لزوم نیز از شلیک به سمت مهاجران ابایی نداشته باشند.