کرزای ادامه داد: اکثریت آنهایی که من آنها را می‌شناسم، افراد خوبی هستند و امیدوارم که انتصاب این افراد به عضویت دفتر دیپلماتیک طالبان در قطر به اخبار خوبی برای افغانستان و صلح در کشور بینجامد. ما با آنها به هر ترتیبی برای دستیابی به این هدف همکاری می‌کنیم. این پنج تن اکنون بخشی از دفتر سیاسی طالبان هستند. کرزای همچنین از مذاکرات میان طالبان و آمریکا حمایت اما تاکید کرد که این باید راهی به سوی مذاکرات مستقیم میان شبه‌نظامیان و تمامی افغان‌ها باشد. رئیس‌جمهوری سابق افغانستان گفت: حالا آمریکایی‌ها باید اقدام جدیدی برای صلح انجام دهند، ما از آنها حمایت می‌کنیم و امیدواریم که این راه هوشمندانه باشد؛ اما باید شفافیت هم وجود داشته باشد. صلح و افغانستانی مستقل چیزی است که ما دنبالش هستیم. ما توافق بین کشورهای خارجی را درباره افغانستان نمی‌خواهیم.