کیم‌مین‌کی از حزب حاکم دموکراتیک کره‌جنوبی به خبرنگاران گفت: مقام‌های اطلاعاتی سئول ناظر بر تدارکاتی بودند که احتمال می‌رود برای حضور احتمالی بازرسان در سایت آزمایش هسته‌ای پونگی ری و سایت پرتاب ماهواره سوهائی در کره‌شمالی باشد. این قانون‌گذار با بیان اینکه هیچ‌گونه تحرکات مهمی در سایت یانگ‌بیون انجام نشده است، تاکید کرد: سرویس اطلاعات ملی کره‌جنوبی شاهد تدارکات و فعالیت‌های اطلاعاتی بود که به نظر می‌رسد مقدمه‌چینی برای بازدید بازرسان خارجی باشد.

 یانگ‌بیون اصلی‌ترین تاسیسات هسته‌ای کره‌شمالی است. کره‌شمالی سال گذشته آزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب‌های موشکی را متوقف کرد اما ماه مه به ناظران بین‌المللی اجازه بازدید از برچیده شدن سایت پونگی-ری را نداد و از این رو هدف انتقاداتی قرار گرفت مبنی بر اینکه این فعالیت‌ها عمدتا جنبه نمایشی دارد و می‌تواند متوقف شود. ماه سپتامبر کیم‌جونگ‌اون،‌ رهبر کره‌شمالی در نشستی با رهبر سئول همچنین به بستن سایت سوهائی و اجازه ورود به کارشناسان برای نظارت بر امحای سایت آزمایش موشکی و یک سکوی پرتاب متعهد شد. در آن زمان مون‌جائه این، رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی تاکید کرد، کره‌شمالی با حضور ناظران بین‌المللی برای نظارت بر امحای دائمی اصلی‌ترین تاسیسات موشکی موافق است و گام‌های بیشتری از جمله بستن سایت یانگ‌بیون در ازای گام‌های متقابل ایالات‌متحده بر می‌دارد. واشنگتن از جمله خواستار تعطیلی تاسیسات هسته‌ای و موشکی کره‌شمالی، پیش از موافقت با اصلی‌ترین درخواست‌های پیونگ‌یانگ شامل کاهش تحریم‌های بین‌المللی و پایان رسمی به جنگ کره شده است. مقام‌های آمریکایی نسبت به تعهد کیم‌جونگ‌اون به کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای تردید دارند اما وعده کره‌شمالی در نشستی با کره‌جنوبی پاسخی ترغیب‌کننده برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا فراهم کرد.